chehelsooton.jpg
پيام دبير

همکار گرامی:

مرکز تحقيقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مفتخر است که شما را به چهارمین کنگره ميکروب شناسي باليني ایران که از تاريخ 20-18 آبان ماه 1389 در شهر زیبا و تاریخی اصفهان برگزار می گردد، دعوت نماید.

این کنگره سالانه از سال 1385 خورشیدی با همت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عبدالوهاب البرزی و با هدف بکارگیری بالینی پژوهش ها و مطالعات میکروب شناسی برگزار می شود، و جایگاه مناسبی در جهت بهره مندی از جدیدترین یافته های این دانش فراهم آورده است.

ما در نظر داریم که در یک برنامه سه روزه آخرین مطالعات دانشمندان و پژوهشگران ایران عزیز در زمینه میکروب شناسی بالینی را ارائه نمائیم.

از آنجائی که پویائی هر کنگره به مقالات و دستاوردهای پژوهشی آن می باشد، از شما استاد، پژوهشگر و دانشجوي گرامی دعوت می شود با ارائه مقالات ارزشمند خود در اين کنگره، گامی مثبت در راه پيشرفت دانش پزشکي کشور برداشته باشید. حضور شما مايه مباهات و سرافرازي ما خواهد بود.


دکتر سید ناصرالدین مصطفوی

دبیر علمی  کنگره


دكتر بهروز عطائي

رئيس مركز تحقيقات